Helpt u mee veiliger 3D printen?

Welkom bij 3D Printsafe
De eerste verkenning naar veiligheids- en gezondheidsrisico’s rond 3D printen in Nederland

Aanleiding

Er zijn meer dan twintig 3D print technologieën. De inzet van deze productietechnologie heeft een substantiële groeicurve en snel stijgende acceptatiegraad.

Het toenemend industrieel gebruik is een relatief jonge ontwikkeling. Daarbij komen diverse veiligheidsrisico’s aan het licht. Bedrijven zijn niet altijd op de hoogte van deze risico’s of ze worden onderschat.

Voorbeelden zijn (flits)branden, explosies, milieuverontreinigingen, gezondheidsproblemen en fysieke letsels.

Doelen

Kennisontwikkeling en kennisoverdracht gericht op versterking van de veiligheidscultuur in de gehele procesketen bij bedrijven.

Bewustwording bij de doelgroep van de risico’s bij het gebruik van 3D printen.

Het creëren van de juiste mindset en gedragsbeïnvloeding voor het veilig gebruik van 3D printen.

Het verbeteren van de veiligheidscultuur door het aanreiken van gerichte kennis en praktische oplossingen.

Resultaat

Resultaat: bewustwording bij de doelgroep, kennis en tools voor veiligheidsverbeteringen en input voor beleid en onderwijs.

Output:
Toolbox met praktische maatregelen en best practices als voorbeelden.

Beleidsinput en onderwijsmateriaal.

Ondersteund door Safety Deal / SVO

Deelnemende bedrijven, supporters en stakeholders